ट्रान्सव्हर्स

Wiktionary कडून
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:छेदक