डायपोल

Wiktionary कडून
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:द्विध्रुव