Jump to content

तू

Wiktionary कडून

मराठी[संपादन]

उच्चार[संपादन]

सर्वनाम[संपादन]

  • प्रकार:
  • लिंग:
पुल्लिंग - तू
स्त्रिलिंग - तू
  1. द्वितीय पुरुष, ज्याच्याशी बोलणे केले जात आहे ती व्यक्ती

विभक्ती[संपादन]

भाषांतरे[संपादन]

Translations[संपादन]
भाषांतर करताना घ्यायची काळजी[संपादन]
तू करिता हिंदीतही तू हा शब्द उपयोगात असला तरी अबाल वृद्धांसहीत सर्वांना "आप" या आदरार्थी बहूवचनाने संबोधणेच सभ्यपणाचे समजले जाते

शब्द केव्हा वापरावा[संपादन]

आपल्या पेक्षा लहान व्यक्तिंना उद्देशून बोलताना

शब्द केव्हा वापरू नये[संपादन]

आपल्या पेक्षा वयाने /मानाने मोठ्या व्यक्तिंना उद्देशून बोलताना आपण हे आदरार्थी बहुवचन वापरले जाते. अशावेळी 'तू' चा ऊपयोग करू नये .

वाक्यात उपयोग[संपादन]

तू कोठे जात आहेस?
तू असशील तर आयुष्याला अर्थ आहे.तू नसशील तर आयुष्य ... तू नसशील तर आयुष्यात काय गम्य आहे? ...[१]
प्रिया, तू गेलास त्याला किती काळ लोटला
... तू माझी नव्हतीस, निरोप न घेता गेलीस, ...
तू मागे वळून पाहणार नाहीस…
तू कधी माझी होणार नाहीसअधिक माहिती[संपादन]

मराठीमध्ये द्वितीयपुरुषी एकवचनी संबोधनासाठी तीन प्रकारचे शब्द योजलेले आहेत. त्यातील पहिला तू हा दोन अर्थाने वापरला जातो एक तर अति-जवळच्या नात्यात अनौपचारिकपणे आणि दुसरे म्हणजे तुच्छपणे. दुसरा शब्द तुम्ही हा थोड्याशा प्रमाणात आदरार्थी आहे. तिसरा शब्द आपण हा अत्यंत आदरवाचक आहे.

उत्पत्ती[संपादन]

हा तद्भव (संस्कृतोद्भव) शब्द आहे. यातील मूळ संस्कृत शब्द त्वम्

वाक्प्रचार[संपादन]
तू-तू मैं-मैं
म्हणी[संपादन]
संधी व समास[संपादन]
हू-तू-तू
पदरूपे[संपादन]
तूगं,तूर ,तूया,तूबी,तूवा,तूज

संकीर्ण माहिती[संपादन]

साहित्यातील आढळ[संपादन]
किती आवडावे मला तू... तुला मी...
तरी का छळावे मला तू... तुला मी...
जसा चातका आठवे पावसाळा
तसे आठवावे मला तू... तुला मी... [२]
लावण्य तू, सौंदर्य तू, विश्वास तू;
आयुष्यातिल अखंडित श्वास तू.[३]
तू अशी जवळी रहा
त्या फुलांच्या गंधकोषी, सांग तू आहेस का ?तत्सम उच्चारणांचे इतर शब्द[संपादन]
  • इंग्रजी (English):
  • मराठी:
  • हिंदी (हिंदी):

संदर्भ[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]

मी-तू-तो-हा-जो-कोण-काय-आपण-स्वतः