तृणभक्षी

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

भाषा = मराठी[संपादन]

व्याकरण[संपादन]

  • शब्दाचा प्रकार

नाम

वचन[संपादन]

'एकवचन / अनेकवचन (नामाप्रमाणे)'

लिंग[संपादन]

'पुल्लिंगी / स्त्रीलिंगी / नपुसकलिंगी (नामाप्रमाणे)'

अर्थ[संपादन]

  1. पहिला अर्थ: शाकाहारी प्राणी

भाषांतर[संपादन]

  • (English):
    1. Herbivorous (हर्बीहोरस)

उपयोग[संपादन]

  1. गाय हा तृणभक्षी प्राणी आहे.

उत्पत्ति[संपादन]

मूळ शब्द: तृण+भक्षक (संस्कृत)

अधिकची माहिती[संपादन]

  • समानार्थी शब्द: शाकाहारी
  • विरुद्धार्थी शब्द: मांसभक्षी