दिवस

Wiktionary कडून

मराठी[संपादन]

व्याकरण[संपादन]

  • शब्दाचा प्रकार: नाम

लिंग[संपादन]

पुल्लिंग

  • स्त्रीलिंगी स्वरूप: लागू नाही
  • अलिंगी स्वरूप: लागू नाही

वचन[संपादन]

एकवचन/अनेकवचन

अर्थ[संपादन]

भाषांतर[संपादन]


संस्कृत[संपादन]

व्याकरण[संपादन]

  • शब्दाचा प्रकार: नाम

लिंग[संपादन]

पुल्लिंग

वचन[संपादन]

एकवचन

अर्थ[संपादन]