निस्तार

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

भाषा = मराठी[संपादन]

व्याकरण[संपादन]

  • शब्दाचा प्रकार

नाम

वचन[संपादन]

लागू नाही

लिंग[संपादन]

नपुसकलिंगी

अर्थ[संपादन]

  1. पहिला अर्थ: स्थानिक लोकांचे जल, जंगल, जमीन, चराई, वनोपज, माती, रेती, दगड, आणि खणीज पदार्थ इत्यादींचे वापरासंबंधी चे जे परंपरागत अधीकार आहेत त्यांना निस्तार म्हणतात.

भाषांतर[संपादन]

उपयोग[संपादन]

  1. मध्य भारतातील आदिवासींना यामुळे वनातून अनेक वस्तू रोजच्या वापरासाठी आणता येतात.

उत्पत्ति[संपादन]

मूळ शब्द: पार जाणे, ऋणमुक्त होणे (संस्कृत)