पंखा

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

वारा मिळण्याचे यंत्र.