परांचन

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

परांचन गती न्हणजे थांबु पहाणार्‍या भोवर्‍याच्या वरच्या टोकाची गती. (पृथ्वीच्या ह्याच गती मुळे तर एक रास (मकर) कमी होऊन त्याची जागा दुसरी रास (भुजंगधारी) घेणार आहे)