पेटंट

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:मक्ता मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:एकस्व ३) मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:एकाधिकार