पेटंटेबिलिटी

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द: प्रथमाधिकार