पेटंट एक्सपायर

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:पेटंट निर्वतण्यापूर्वी