प्रवाह

Wiktionary कडून

मराठी/हिंदी[संपादन]

  • व्याकरण: नाम
  • लिंग: पुल्लिंग/(अनेकवचन असल्यास) नपुंसकलिंग
  • वचन: एकवचन/अनेकवचन

अर्थ[संपादन]

  • कुठल्याही द्रव्याचे (विशेषकरून पाण्याचे) वाहणे

उत्पत्ति[संपादन]

भाषांतर[संपादन]