प्रोपेल

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:Textहिंदी मध्ये प्रोपेल साठी प्रवृत्ती झुकाव, प्रवणता