फावडे

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

फावडे

मराठी[संपादन]

नाम[संपादन]

शब्दरूप[संपादन]

  • फावडे

व्याकरणिक विशेष[संपादन]

  • लिंग-नपुंसकलिंग

रुपवैशिष्ट्ये[संपादन]

  • फावडे : सरळरूप एकवचन
  • फावडे : सरळरूप अनेकवचन
  • फावड्या : समान्यरूप एकवचन
  • फावड्यां : समान्यरूप अनेकवचन

अर्थ[संपादन]

  1. हे मातीच्या खोदकामासाठी किंवा माती, वाळू, कचरा वगैरे पदार्थ गोळा करून घमेल्यात भरण्यासाठी वापरण्यात येणारे एक अवजार आहे. उदा. सगळे मजूर फावडे उचलून कामाला लागले.

हिंदी[संपादन]

  1. फावडा

https://hi.m.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BE

  1. बेलचा

https://hi.m.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%9A%E0%A4%BE

इंग्लिश[संपादन]

  1. shovel

https://en.m.wiktionary.org/wiki/shovel