फ्री विल

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:Textफ्री विल म्हणजे "कोणत्याही मानवी, पाशवी अथवा दैवी प्रभावाशिवाय स्वतःच्या मनानुसार आणि मतांनुसार केलेली निवड" असा असल्याने फ्री विल साठी '*मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:मुक्त निवड' असा शब्दप्रयोग योग्य ठरू शकेल.