बराहा

Wiktionary कडून

गौरव कस्कायपृथक्करणात अयशस्वी (आज्ञावली-विन्यास त्रुटी): {\displaystyle ७८}