मानिनी

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

स्वतःचा मान राखून वागणारी व्यक्ती.