मासा

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

मासे

भाषा = मराठी[संपादन]

व्याकरण[संपादन]

  • शब्दाचा प्रकार

नाम

वचन[संपादन]

एकवचन

लिंग[संपादन]

्पुल्लिंग

अर्थ[संपादन]

  1. पहिला अर्थ: पाण्यात राहणारा पृष्ठवंशीय प्राणी.

भाषांतर[संपादन]

    1. (मछली)(हिंदी)(मछली)
    2. (फिश्)(इंग्रजी)(फ़िश)

उपयोग[संपादन]

  1. पाण्यामधे मासा झोप घेई कैसा, जावे त्याच्या वंशा तेव्हां कळे.

उत्पत्ति[संपादन]

मूळ शब्द: मत्स्य (संस्कृत)

  • समानार्थी शब्द: (मासोळी, मीन, मत्स्य, झश)
  • झश = मासा यावरूनच "झक मारणे" असा वाक्-प्रचार आला [ संदर्भ हवा ]
  • अजूनही उलगडा न झालेल्या हरप्पा व मोहेन्जोदाडो चित्रलिपीमध्ये माशाच्या आकाराचा वापर वारंवार केलेला आढळतो