Jump to content

मिडियाविकी:Edittools

Wiktionary कडून
इतर संकेतस्थळांवरचा मजकूर परवानगीशिवाय येथे जसाचातसा उतरवू नये. असा मजकूर आढळल्यास तो काढून टाकण्यात येइल
तुम्ही केलेले बदल विक्शनरीवर लगेचच दिसतील.
  • बदल नुसते करुन बघण्यासाठी Wiktionary:धूळपाटी वापरा.
  • चर्चा पानांवर नेहमी आपले नांव व वेळ नोंदवा. हे करण्यासाठी ~~~~ अशी चार अक्षरे लिहिणे पुरेसे आहे.

सूचना:
  • येथे तुम्ही लिहिलेला मजकूर कोणीही बदलू शकते किंवा त्याचा वापर तुम्हाला मोबदला न देता करू शकते. हे कबूल नसल्यास कृपया लिहू नये.