विक्शनरी:नेहमी ऊपयूक्त साचे

Wiktionary कडून

विकिपीडियावरील नेहमी वापरल्या जाणार्‍या साच्यांची यादी[संपादन]

विकिपीडियावर दुवे देताना विविध साचे वापरता येतात. काही साचे हे केवळ विशिष्ट लेखांतच वापरता येतात. उदा. शहर साचे केवळ शहरांवरील लेखांत वापरता येतील इतरत्र नाही. पण काही साचे अनेक वेळा वापरले जातात. त्याची माहिती व ते केव्हा वापरावेत खाली दिली आहे.

कसा वापरावा कधी वापरावा कसा प्रकट होतो
{{भाषांतर-माथा}};{{भाषांतर-मध्य}}‎;{{भाषांतर-तळ}} हे तीन साचे एकत्र वापरावेत भाषांतर विभाग दृश्य आणि अदृश्य करण्या करता येथे पहा
{{helpme}} विशेषत: नवोदितांसाठी उपयुक्त. कुठल्याही प्रकारची मदत हवी असल्यास आपल्या चर्चापानावर हा संदेश वापरावा ,इतर संपादक स्वत: आपल्याशी संपर्क साधतील

मला मदत हवी आहे!

मदतकर्त्यांना सुचना: आपण मदत केल्यावर हा संदेश काढून टाकावा

{{साचा:विस्तार}} एखाद्या लेखाचा विस्तार करण्याची विनंती करण्यासाठी
{{वाद}}, {{वादग्रस्त लेख}} एखाद्या लेखाच्या नि:पक्षपातीपणाबद्दल अथवा माहितीच्या योग्यतेबद्दल शंका असेल तेव्हा
{{काम चालू}} आपण एखाद्या लेखावर काम करत आहात हे वाचकांना व इतर संपादकांना दर्शविण्यासाठी
{{पुनर्लेखन}} एखाद्या लेखात महत्वाचे बदल/ पुनर्लेखन केल्यावर इतरांचे अभिप्राय मिळवण्याकरीता
या लेखात किंवा विभागात नुकताच मोठा बदल किंवा पुनर्लेखन झाले आहे. कृपया या बाबत आपले मत/विचार चर्चा पानावर मांडा.
{{जाणकार}} जाणकारांची मदत मिळवण्याकरिता
{{पानकाढा}}, {{पान काढायची विनंती}}, {{पान काढायची सूचना}} विकिपीडियावरील लेख/ पान काढण्याची विनंती करण्यासाठी
हे पान मराठी विक्शनरीसाठी उपयुक्त नाही असे सुचवण्यात आले आहे. लवकरच ते काढून टाकले जाईल.

कारण: कृपया चर्चापान पहा

कृपया या बाबतचे आपले मत चर्चापानावर नोंदवा.


{{npov}}, {{नि:पक्ष}}, {{दृष्टिकोन}}, {{निःपक्षपाती दृष्टिकोन}}, {{निःपक्षपाती दृष्टिकोन-विभाग}} एखाद्या लेखाच्या/विभागाच्या नि:पक्षपातीपणा बद्दल शंका असल्यास वापरावा.
या लेख/विभागाच्या नि:पक्षपातीपणाबद्दल वाद आहे.
कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहा.

{{बदल}} लेखांत चुका (अशुद्धलेखन, चुकीचे शीर्षक/मजकूर) आढळल्यास व महत्त्वाचे बदल सुचवण्यासाठी. {{पानकाढा}} प्रमाणे हा साचा पान पान काढून टाकण्यास सांगत नाही
{{सूचना}} सूचना संदेशाकरिता

सूचना: येथे तुमची सूचना दिसेल


{{वर्ग}} लेखाचे वर्गीकरण करण्याची विनंती करण्यासाठी
{{हा लेख}} एकाच नावाच्या संबंधित/नावासारखे अनेक लेख असले तर नि:संद्ग्धिकरणाकरीत उदा-मालवणी
{{स्रोत}} आपल्या संपादनाला स्रोत/संदर्भ पुरवण्याकरीत. येथे इतर घटक/variables देखिल स्पष्ट करावे लागतात "[{{{पत्ता}}} {{{म}}}]", {{{प्र}}}
{{Welcome}},{{स्वागत}} नव्या सदस्याचे स्वागत करण्यासाठी साच्याचे प्रकटीकरण मोठे आहे
{{Fasthelp}} अनामिक anonymous सदस्याचे स्वागत व सहकार्य करण्यासाअठी साच्याचे प्रकटीकरण मोठे आहे
{{संदर्भ हवा}} एखाद्या माहितीबद्दल/वाक्याबद्दल आपल्याला शंका वाटत असेल तर संदर्भाची मागणी करण्यासाठी [ संदर्भ हवा ]