मुक्तछंद

Wiktionary कडून

मराठी[संपादन]

वृत्त किंवा छंदांचे बंधन न पाळणारा कवितेचा प्रकार.