मॅग्नीट्युड

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:भव्यता
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:तीव्रता (प्रकाशाची इ.),
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:महात्म्य (व्यक्तीचे,वस्तुचे),
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:महत्व किंवा
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:तीव्रतेनुसार क्रमवारी
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:प्रतवारी
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:मात्रा