मोटिव्हेशन

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:प्रावर्तन,
*मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:चालना

,