रिडक्शन टू प्रॅक्टिस

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:अंमलबजावणी मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:मूर्त रूप / मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:स्वरूप