लक्ष

Wiktionary कडून

लक्ष्य, निशाण; चिन्ह; कपट; आणि लाख,