विकिपीडिया

Wiktionary कडून

विकिपीडिया हा एक मुक्त ज्ञानकोश आहे. आपण आंतरजालावरून विकिपीडिया शोधत पोहोचला असाल तर विकिपीडियाकडे जाण्याचाठी विकिपीडियावर जावे.