Jump to content

विक्शनरी:नमुना लेख-क्रियाविशेषण

Wiktionary कडून

===क्रियाविशेषण (XXXXXX<!--प्रत्यक्ष अर्थ-->)===
<!--लागू होत असल्यास चित्र/छायाचित्र/रेखाचित्र संचिका चढवा-->[[वर्ग:पाहिजे चित्र]]
*'''अर्थ'''
XXXXXX; XXXXXX; XXXXXX; XXXXXX. <!--(पारिभाषिक संज्ञा असल्यास ''व्याख्या'')--> [[वर्ग:पाहिजे अर्थ]]
====प्रकार====
*'''प्रकार:''' <!--एकच प्रकार निवडा. तेच क्रियाविशेषण वेगवेगळ्या प्रकारे येत असल्यास प्रत्येक प्रकाराचे पूर्ण वर्णन स्वतंत्रपणे पुन्हा आले पाहिजे--> स्थलवाचक क्रियाविशेषण
:स्थितीदर्शक स्थलवाचक क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX स्थितिदर्शक स्थलवाचक क्रियाविशेषण]]
:गतिदर्शक स्थलवाचक क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX गतिदर्शक स्थलवाचक क्रियाविशेषण]]
कालवाचक क्रियाविशेषण
:कालदर्शक क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX कालदर्शक क्रियाविशेषण]]
:सातत्यदर्शक क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX सातत्यदर्शक क्रियाविशेषण]]
:आवृत्तिदर्शक क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX आवृत्तिदर्शक क्रियाविशेषण]]
रीतिवाचक क्रियाविशेषण
:प्रकारदर्शक क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX प्रकारदर्शक क्रियाविशेषण]]
:अनुकरणदर्शक क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX अनुकरणदर्शक क्रियाविशेषण]]
:निश्चयार्थक क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX निश्चयार्थक क्रियाविशेषण]]
संख्यावाचक क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX संख्यावाचक क्रियाविशेषण]]
प्रश्नार्थक क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX प्रश्नार्थक क्रियाविशेषण]]
निषेधार्थक क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX निषेधार्थक क्रियाविशेषण]]
नामसाधित क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX नामसाधित क्रियाविशेषण]]
सर्वनामसाधित क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX सर्वनामसाधित क्रियाविशेषण]]
विशेषणसाधित क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX विशेषणसाधित क्रियाविशेषण]]
धातुसाधित क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX धातुसाधित क्रियाविशेषण]]
अव्ययसाधित क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX अव्ययसाधित क्रियाविशेषण]]
सामासिक क्रियाविशेषण [[वर्ग:XXXXXX सामासिक क्रियाविशेषण]]
[[वर्ग:पाहिजे क्रियाविशेषणाचा प्रकार]]
====भाषांतरे====
{{भाषांतर-माथा| '''XXXXXX''' या अर्थाने }}
*इंग्रजी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार); [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार)[[वर्ग:पाहिजे इंग्रजी भाषांतर]]
*उर्दू: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे उर्दू भाषांतर]]
*ओरिसी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे ओरिसी भाषांतर]]
*कानडी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे कानडी भाषांतर]]
*गुजराती: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार)[[वर्ग:पाहिजे गुजराती भाषांतर]]
*ग्रीक-प्राचीन: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे ग्रीक भाषांतर]]
*ग्रीक-आधुनिक: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे ग्रीक भाषांतर]]
*जर्मन: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे जर्मन भाषांतर]]
*जपानी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे जपानी भाषांतर]]
*तमिळ: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे तमिळ भाषांतर]]
{{भाषांतर-मध्य}}
*तेलुगू: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे तेलुगू भाषांतर]]
*पंजाबी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे पंजाबी भाषांतर]]
*बंगाली: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे बंगाली भाषांतर]]
*फ्रेंच: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे फ्रेंच भाषांतर]]
*मराठी: [[XXXXXX]] [[वर्ग:पाहिजे मराठी भाषांतर]]
*मल्याळम: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे मल्याळम भाषांतर]]
*रशियन: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे रशियन भाषांतर]]
*संस्कृत: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे संस्कृत भाषांतर]]
*हिब्रू: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे हिब्रू भाषांतर]]
*हिंदी (हिंदी): [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे हिंदी भाषांतर]]
{{भाषांतर-तळ}}
<!--*'''समानार्थी बोली शब्द:'''-->
<!--*'''शब्द केव्हा वापरावा:'''-->
<!--*'''शब्द केव्हा वापरू नये:'''-->
<!--*'''भाषांतर करताना घ्यायची काळजी:'''-->
<!--*'''वाक्यातील स्थानानुसार व प्रकारानुसार बदलणारे अर्थ:'''-->
====उपयोग====
*'''शब्दाचे वाक्यात उपयोग:''' [[वर्ग:पाहिजे वाक्यात उपयोग]]
#
#
*'''साहित्यातील आढळ:''' [[वर्ग:पाहिजे साहित्यातील आढळ]]
#
#
====म्हणी व वाक्प्रचार====
<!--*'''म्हणी:'''-->[[वर्ग:पाहिजे म्हणी]]
#
#
<!--*'''वाक्प्रचार:'''-->[[वर्ग:पाहिजे वाक्प्रचार]]
#
#
====अन्योन्यसंबंध====
<!--*'''नामसाधित क्रियाविशेषणातील नाम:'''-->
<!--*'''सर्वनामसाधित क्रियाविशेषणातील सर्वनाम:'''-->
<!--*'''विशेषणसाधित क्रियाविशेषणातील विशेषण:'''-->
<!--*'''धातुसाधित क्रियाविशेषणातील धातू:'''-->
<!--*'''अव्ययसाधित क्रियाविशेषणातील अव्यय:'''-->
<!--*'''सामासिक क्रियाविशेषणातील समास:'''-->
<!--*'''शब्द विग्रह:'''-->
<!--*'''संधी:'''-->
<!--*'''विरुद्धार्थी शब्द:'''-->
====उत्पत्ती====
[[वर्ग:पाहिजे उत्पत्ती]]