विक्शनरी:नमुना लेख-शब्दयोगी अव्यय

Wiktionary कडून

===शब्दयोगी अव्यय (XXXXXX<!--प्रत्यक्ष अर्थ-->)===
*'''अर्थ'''
XXXXXX; XXXXXX; XXXXXX; XXXXXX. <!--(पारिभाषिक संज्ञा असल्यास ''व्याख्या'')--> [[वर्ग:पाहिजे अर्थ]]
====प्रकार====
*'''प्रकार:''' <!-- एकाच अर्थानुसार प्रकार निवडा. तेच शब्दयोगी अव्यय वेगवेगळ्या अर्थाने येत असल्यास प्रत्येक प्रकाराचे पूर्ण वर्णन स्वतंत्रपणे पुन्हा आले पाहिजे-->स्थलवाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX स्थलवाचक शब्दयोगी अव्यय]]
कालवाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX कालवाचक शब्दयोगी अव्यय]]
गतिवाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX गतिवाचक शब्दयोगी अव्यय]]
करणवाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX करणवाचक शब्दयोगी अव्यय]]
हेतुवाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX हेतुवाचक शब्दयोगी अव्यय]]
व्यतिरेकवाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX व्यतिरेकवाचक शब्दयोगी अव्यय]]
तुलनावाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX तुलनावाचक शब्दयोगी अव्यय]]
योग्यतावाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX योग्यतावाचक शब्दयोगी अव्यय]]
कैवल्यवाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX कैवल्यवाचक शब्दयोगी अव्यय]]
संग्रहवाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX संग्रहवाचक शब्दयोगी अव्यय]]
संबंधवाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX संबंधवाचक शब्दयोगी अव्यय]]
साहचर्यवाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX साहचर्यवाचक शब्दयोगी अव्यय]]
भागवाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX भागवाचक शब्दयोगी अव्यय]]
विनिमयवाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX विनिमयवाचक शब्दयोगी अव्यय]]
दिक्वाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX दिक्वाचक शब्दयोगी अव्यय]]
विरोधवाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX विरोधवाचक शब्दयोगी अव्यय]]
परिणामवाचक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX परिमाणवाचक शब्दयोगी अव्यय]]
नामसाधित शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX नामसाधित शब्दयोगी अव्यय]]
विशेषणसाधित शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX विशेषणसाधित शब्दयोगी अव्यय]]
क्रियाविशेषणसाधित शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX क्रियाविशेषणसाधित शब्दयोगी अव्यय]]
शुद्ध शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX शुद्ध शब्दयोगी अव्यय]]
विभक्तिप्रतिरूपक शब्दयोगी अव्यय [[वर्ग:XXXXXX विभक्तिप्रतिरूपक शब्दयोगी अव्यय]]
[[वर्ग:पाहिजे शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार]]
====भाषांतरे====
{{भाषांतर-माथा| '''XXXXXX''' या अर्थाने }}
*इंग्रजी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार); [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार)[[वर्ग:पाहिजे इंग्रजी भाषांतर]]
*उर्दू: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे उर्दू भाषांतर]]
*ओरिसी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे ओरिसी भाषांतर]]
*कानडी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे कानडी भाषांतर]]
*गुजराती: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार)[[वर्ग:पाहिजे गुजराती भाषांतर]]
*ग्रीक-प्राचीन: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे ग्रीक भाषांतर]]
*ग्रीक-आधुनिक: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे ग्रीक भाषांतर]]
*जर्मन: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे जर्मन भाषांतर]]
*जपानी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे जपानी भाषांतर]]
*तमिळ: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे तमिळ भाषांतर]]
{{भाषांतर-मध्य}}
*तेलुगू: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे तेलुगू भाषांतर]]
*पंजाबी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे पंजाबी भाषांतर]]
*बंगाली: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे बंगाली भाषांतर]]
*फ्रेंच: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे फ्रेंच भाषांतर]]
*मराठी: [[XXXXXX]] [[वर्ग:पाहिजे मराठी भाषांतर]]
*मल्याळम: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे मल्याळम भाषांतर]]
*रशियन: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे रशियन भाषांतर]]
*संस्कृत: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे संस्कृत भाषांतर]]
*हिब्रू: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे हिब्रू भाषांतर]]
*हिंदी (हिंदी): [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे हिंदी भाषांतर]]
{{भाषांतर-तळ}}
<!--*'''समानार्थी बोली शब्द:'''-->
<!--*'''शब्द केव्हा वापरावा:'''-->
<!--*'''शब्द केव्हा वापरू नये:'''-->
<!--*'''भाषांतर करताना घ्यायची काळजी:'''-->
<!--*'''वाक्यातील स्थानानुसार व प्रकारानुसार बदलणारे अर्थ:'''-->
====उपयोग====
*'''शब्दाचे वाक्यात उपयोग:''' [[वर्ग:पाहिजे वाक्यात उपयोग]]
#
#
*'''साहित्यातील आढळ:''' [[वर्ग:पाहिजे साहित्यातील आढळ]]
#
#
====म्हणी व वाक्प्रचार====
<!--*'''म्हणी:'''-->[[वर्ग:पाहिजे म्हणी]]
#
#
<!--*'''वाक्प्रचार:'''-->[[वर्ग:पाहिजे वाक्प्रचार]]
#
#
====अन्योन्यसंबंध====
<!--*'''नामसाधित शब्दयोगी अव्ययातील नाम:'''-->
<!--*'''विशेषणसाधित शब्दयोगी अव्ययातील विशेषण:'''-->
<!--*'''क्रियाविशेषणसाधित शब्दयोगी अव्ययातील क्रियाविशेषण:'''-->
<!--*'''विरुद्धार्थी शब्द:'''-->
====उत्पत्ती====
[[वर्ग:पाहिजे उत्पत्ती]]