Jump to content

विक्शनरी:नमुना लेख-सर्वनाम

Wiktionary कडून

===सर्वनाम (XXXXXX<!--प्रत्यक्ष अर्थ-->)===
<!--चित्र/छायाचित्र/रेखाचित्र संचिका चढवा-->[[वर्ग:पाहिजे चित्र]]
*'''अर्थ'''
XXXXXX; XXXXXX; XXXXXX; XXXXXX. [[वर्ग:पाहिजे अर्थ]]
====प्रकार, वचन, लिंग व विभक्ती====
*'''प्रकार:''' <!--एका अर्थासाठी एकच प्रकार निवडा. तेच सर्वनाम वेगवेगळ्या अर्थांनी येत असल्यास प्रत्येक प्रकाराचे पूर्ण वर्णन स्वतंत्रपणे पुन्हा आले पाहिजे--> पुरुषवाचक सर्वनाम:

:::प्रथमपुरुषवाचक सर्वनाम [[वर्ग:XXXXXX प्रथमपुरुषवाचक सर्वनाम]]
:::द्वितीयपुरुषवाचक सर्वनाम [[वर्ग:XXXXXX द्वितीयपुरुषवाचक सर्वनाम]]
:::तृतीयपुरुषवाचक सर्वनाम [[वर्ग:XXXXXX तृतीयपुरुषवाचक सर्वनाम]]
दर्शक सर्वनाम [[वर्ग:XXXXXX दर्शक सर्वनाम]]

संबंधी सर्वनाम [[वर्ग:XXXXXX संबंधी सर्वनाम]]

प्रश्नार्थक सर्वनाम [[वर्ग:XXXXXX प्रश्नार्थक सर्वनाम]]

सामान्य सर्वनाम वा अनिश्चित सर्वनाम [[वर्ग:XXXXXX सामान्य सर्वनाम]]

आत्मवाचक सर्वनाम [[वर्ग:XXXXXX आत्मवाचक सर्वनाम]]

[[वर्ग:पाहिजे सर्वनामाचा प्रकार]]
*'''वचन:''' एकवचन/अनेकवचन [[वर्ग:XXXXXX XXXXXXवचनी शब्द]]<!--एका अर्थासाठी एकच प्रकार निवडा. तेच सर्वनाम वेगवेगळ्या अर्थाने येत असल्यास प्रत्येक प्रकाराचे पूर्ण वर्णन स्वतंत्रपणे पुन्हा येईल--> [[वर्ग:पाहिजे वचन]]
**एकवचनी रूप : /अनेकवचनी रूप: XXXXXX [[वर्ग:पाहिजे एकवचनीरूप]][[वर्ग:पाहिजे अनेकवचनीरूप]]
*'''लिंग:''' स्त्रीलिंगी/पुल्लिंगी/नपुंसकलिंगी [[वर्ग:XXXXXX XXXXXXलिंगी शब्द]] [[वर्ग:पाहिजे लिंग]]
**स्त्रीलिंगीरूप: XXXXXX [[वर्ग:पाहिजे स्त्रीलिंगीरूप]]
**पुल्लिंगीरूप: XXXXXX [[वर्ग:पाहिजे पुल्लिंगीरूप]]
**नपुंसकलिंगीरूप: XXXXXX [[वर्ग:पाहिजे नपुंसकलिंगीरूप]]
[[वर्ग:पाहिजे विभक्ती]]
{{भाषांतर-माथा|'''विभक्ती'''}}
{{विभक्ती
| प्रथमा_एक =
| प्रथमा_अनेक = [[ ]]
| द्वितीया_एक = [[स]], [[ला]], [[ते]]
| द्वितीया_अनेक = [[स]], [[ला]], [[ना]], [[ते]]
| तृतीया_एक = [[ने]], [[ई]], [[शी]]
| तृतीया_अनेक = [[नी]], [[शी]], [[ई]], [[ही]]
| चतुर्थी_एक = [[स]], [[ला]], [[ते]]
| चतुर्थी_अनेक = [[स]], [[ला]], [[ना]], [[ते]]
| पंचमी_एक = [[ऊन]], [[हून]]
| पंचमी_अनेक = [[ऊन]], [[हून]]
| षष्ठी_एक = [[चा]], [[ची]], [[चे]]
| षष्ठी_अनेक = [[चे]], [[च्या]], [[ची]]
| सप्तमी_एक = [[त]], [[इ]], [[आ]]
| सप्तमी_अनेक = [[त]], [[इ]], [[आ]]
| संबोधन_एक = लागू होत नाही
| संबोधन_अनेक = लागू होत नाही
| तळटीपा =
}}
{{भाषांतर-मध्य}}
{{भाषांतर-तळ}}
====भाषांतरे====
{{भाषांतर-माथा| '''XXXXXX''' या अर्थाने }}
*इंग्रजी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार); [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार)[[वर्ग:पाहिजे इंग्रजी भाषांतर]]
*उर्दू: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे उर्दू भाषांतर]]
*ओरिसी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे ओरिसी भाषांतर]]
*कानडी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे कानडी भाषांतर]]
*गुजराती: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार)[[वर्ग:पाहिजे गुजराती भाषांतर]]
*ग्रीक-प्राचीन: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे ग्रीक भाषांतर]]
*ग्रीक-आधुनिक: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे ग्रीक भाषांतर]]
*जर्मन: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे जर्मन भाषांतर]]
*जपानी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे जपानी भाषांतर]]
*तमिळ: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे तमिळ भाषांतर]]
{{भाषांतर-मध्य}}
*तेलुगू: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे तेलुगू भाषांतर]]
*पंजाबी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे पंजाबी भाषांतर]]
*बंगाली: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे बंगाली भाषांतर]]
*फ्रेंच: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे फ्रेंच भाषांतर]]
*मराठी: [[XXXXXX]] [[वर्ग:पाहिजे मराठी भाषांतर]]
*मल्याळम: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे मल्याळम भाषांतर]]
*रशियन: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे रशियन भाषांतर]]
*संस्कृत: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे संस्कृत भाषांतर]]
*हिब्रू: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे हिब्रू भाषांतर]]
*हिंदी (हिंदी): [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे हिंदी भाषांतर]]
{{भाषांतर-तळ}}
<!--*'''समानार्थी बोली शब्द:'''-->
<!--*'''शब्द केव्हा वापरावा:'''-->
<!--*'''शब्द केव्हा वापरू नये:'''-->
<!--*'''भाषांतर करताना घ्यायची काळजी:'''-->
<!--*'''वाक्यातील स्थानानुसार व प्रकारानुसार बदलणारे अर्थ:'''-->
====उपयोग====
*'''शब्दाचे वाक्यात उपयोग:''' [[वर्ग:पाहिजे वाक्यात उपयोग]]
#
#
*'''साहित्यातील आढळ:''' [[वर्ग:पाहिजे साहित्यातील आढळ]]
#
#
====म्हणी व वाक्प्रचार====
<!--*'''म्हणी:'''-->[[वर्ग:पाहिजे म्हणी]]
#
#
<!--*'''वाक्प्रचार:'''-->[[वर्ग:पाहिजे वाक्प्रचार]]
#
#
====अन्योन्यसंबंध====
<!--*'''सर्वनामसाधित विशेषण:'''-->
<!--*'''सर्वनामसाधित क्रियाविशेषण:'''-->
<!--*'''संधी:'''-->
<!--*'''समास:'''-->
<!--*'''शब्दातील प्रत्यय:'''-->
<!--*'''शब्दातील उपसर्ग:'''-->
<!--*'''शब्दाची सामान्यरूपे:'''-->
<!--*'''विरुद्धार्थी शब्द:'''-->
====उत्पत्ती====
[[वर्ग:पाहिजे उत्पत्ती]]