Jump to content

अवर्गीकृत वर्ग

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती १०:५७, १९ जुलै २०२४ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

खाली # ते #४२ पर्यंतच्या कक्षेतील ४२ निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. Candidates for speedy deletion
 2. Categories
 3. Translation table header lacks gloss
 4. User mr
 5. User ta
 6. Wiktionary
 7. अक्षरशब्दसूची அ
 8. अक्षरशब्दसूची இ
 9. अक्षरशब्दसूची க
 10. अक्षरशब्दसूची த
 11. अक्षरशब्दसूची ப
 12. अक्षरशब्दसूची ம
 13. अक्षरशब्दसूची வ
 14. अनुक्रम नसलेली पाने
 15. इंग्रजी a शब्दसूची
 16. इंग्रजी शब्द
 17. एकगठ्ठा संदेश वितरण याद्या
 18. कन्नड शब्दसूची
 19. खेळ सूची
 20. गणित
 21. ग्रहांची चिन्हे
 22. झेक भाषा
 23. तमिळ-नाम
 24. तमिळ दिशावाचक शब्द
 25. तमिळ वाराची नावे
 26. तमिळ शरीराचे अवयव
 27. तुटलेल्या संचिका दुव्यांसह असलेली पाने
 28. नाम
 29. पोलिश शब्द
 30. प्रकल्प
 31. भाषा
 32. भाषांतर
 33. मराठी दिशावाचक शब्द
 34. मराठीकरण
 35. मुंबईसिडॅकजुने FUEL२००६सूची
 36. लपविलेले वर्ग
 37. विक्शनरी तांत्रिक सुधारणा
 38. विक्शनरीकरण
 39. शब्दक्रीडा
 40. शब्दजाती व उपप्रकारानुसार
 41. साचास हाक देण्यात पाने द्विरुक्त कारणमीमांसा(arguments) वापरत आहेत.
 42. स्थानिकीकरणाकरिता उपयुक्त नोंदी

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).