अवर्गीकृत वर्ग

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती १४:५०, १६ जुलै २०१९ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

खाली # ते #३७ पर्यंतच्या कक्षेतील ३७ निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. Candidates for speedy deletion
 2. Categories
 3. Translation table header lacks gloss
 4. User mr
 5. User ta
 6. Wiktionary
 7. अक्षरशब्दसूची அ
 8. अक्षरशब्दसूची இ
 9. अक्षरशब्दसूची க
 10. अक्षरशब्दसूची த
 11. अक्षरशब्दसूची ப
 12. अक्षरशब्दसूची ம
 13. अक्षरशब्दसूची வ
 14. अनुक्रम नसलेली पाने
 15. इंग्रजी a शब्दसूची
 16. कन्नड शब्दसूची
 17. खेळ सूची
 18. गणित
 19. झेक भाषा
 20. तमिळ-नाम
 21. तमिळ दिशावाचक शब्द
 22. तमिळ वाराची नावे
 23. तमिळ शरीराचे अवयव
 24. तुटलेल्या संचिका दुव्यांसह असलेली पाने
 25. नाम
 26. प्रकल्प
 27. भाषा
 28. भाषांतर
 29. मराठी दिशावाचक शब्द
 30. मुंबईसिडॅकजुने FUEL२००६सूची
 31. लपविलेले वर्ग
 32. विक्शनरी तांत्रिक सुधारणा
 33. विक्शनरीकरण
 34. शब्दक्रीडा
 35. शब्दजाती व उपप्रकारानुसार
 36. साचास हाक देण्यात पाने द्विरुक्त कारणमीमांसा(arguments) वापरत आहेत.
 37. स्थानिकीकरणाकरिता उपयुक्त नोंदी

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).