व्यक्ती

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

मराठी[संपादन]

उच्चार[संपादन]

  • इंग्रजी (English): व्यक्ती

नाम[संपादन]

  • प्रकार: सामान्यनाम
  • लिंग: स्त्रीलिंगी (पुल्लिंगी, नपुंसकलिंगी रूप होत नाही; सर्व व्यक्तीचा उल्लेख स्त्रीलिंगी होतो.)
  • वचन: एकवचन (अनेकवचन : व्यक्ती)
  • अर्थ:
  1. माणूस, हा शब्द पुरुष व महिला दोहोसाठी वापरतात, व्यक्ती हा शब्द बरेच वेळा अशा स॑दर्भात वापरतात जेथे आपल्याला माणसाचे लि॑ग माहीत नसते

भाषांतरे[संपादन]


वाक्यात उपयोग[संपादन]

  • मी आज त्या व्यक्तीशी बोललो होतो.
  • व्यक्ती आणि वल्ली

अधिक माहिती[संपादन]

वाक्प्रचार[संपादन]
म्हणी[संपादन]
संधी व समास[संपादन]

संकीर्ण माहिती[संपादन]

संदर्भ[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]