सदस्य:प्रसाद साळवे

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

साचा:माहितीचौकट व्यक्ती


नमस्कार..आज....मंगळवार१६जुलै २०१९' वेळ १५:३३'आपले सहर्ष स्वागत

  • "सत्य हाच धर्म सत्य हिच नीती | बाकी कुरापती जोती म्हणे" || -म.फुले
  • “भले तरी देऊ कासेची लंगोटी | नाठाळाचे माथी हाणू काठी”|| -संत तुकाराम