सदस्य चर्चा:Sankalpdravid

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search


Mahitgar 12:37, 9 December 2006 (UTC)

विक्शनरी[संपादन]

Sankalp,Thanks for pointing out, I will take care.Thanks for your other contricutions too.Those are very usefull Regards Mahitgar 08:14, 5 December 2006 (UTC)

नमुना लेख[संपादन]

संकल्प, विक्शनरी अजून बाल्यावस्थेत आहे. लेखांचा पसारा वाढण्याआधी आशय, मांडणी, navigation अशा सर्वार्थाने उत्तम असा एखादा नमुना लेख तयार करावा असे वाटते. तसे केल्याने नवीन सदस्यांना लेखात नक्की काय लिहायचे याचा संदर्भ उपलब्ध होईल, व विक्शनरीवरील लेखांमध्ये एकजिनसीपणा राहील..

...तसेच लेखाच्या visual presentation बद्दल मला इंग्लिश विक्शनरीची मांडणी आवडली (उदा. en:Baby). सध्या आपण त्यांची मांडणी वापरून, पुढेमागे आपल्या सोयीकरिता त्यात बदल करू शकतो/ भर घालू शकतो. या हेतूने मी काल काही साचे बनवले आहेत...

  • आपल्या दोन्ही मुद्द्यांशी सहमत आहें. नमुना लेखा करिता तीन वेग वेगळे लेख निवडावेत असे वाटते १)क्रियापद २) क्रियापदेतर शब्द(अव्यय नसलेला)नाम/सर्वनाम/विशेषण या पैकी ३) पारिभाषिक शब्द.
  • इंग्रजी विक्शनरी मुखपृष्ठ बातमीतील किंवा चर्चेतील शब्द असे सदर असल्याचे आठवते ,चांगले वाटले.
  • शब्दवर्गीकरणातूनच अंताक्षरी शब्दाचे वर्गीकरण हे सुद्धा पहा मध्ये दाखवता येईल
  • शब्दकोडी व अंताक्षरी गीतांचे बाह्य दूवे देता येतील या मुळे रंजकतेत भर पडेल.

सध्या माझ्या कडे काही शब्द कोश आहेत आपण शब्द सांगा ,नमुना लेखा करता मिळून काम करू.

विकिकर

विक्शनरी कौल[संपादन]

समर्थना बद्दल धन्यवाद विक्शनरी कौल येथे विनंती डकवली आहे. शुद्धलेखन चिकित्सा करण्या करिता वेळ लागला होता.तेव्हा आपण पुन्हा एकदा विक्शनरी कौल येथे इंग्रजीत मतदान करावे ही विनंती. Mahitgar 11:18, 19 December 2006 (UTC)

गौरव[संपादन]

Sankalpdravid,
आपल्या मराठी विक्शनरीवरील योगदानाबद्दल, विशेषतः मराठीव्याकरण आणि शब्दकोशविषयक योगदानाची कदर म्हणून सर्व मराठी विक्शनरीयन्स तर्फे तुम्हाला हे निशाण बहाल करीत आहे.

मराठी विक्शनरीवरील मराठीव्याकरण आणि शब्दकोशविषयक योगदानाबद्दल

विक्शनरी चमू

Invite to WikiConference India 2011[संपादन]

WCI banner.png

Hi Sankalpdravid,

The First WikiConference India is being organized in Mumbai and will take place on 18-20 November 2011.
You can see our Official website, the Facebook event and our Scholarship form.(last date for submission is 15 August 2011)

But the activities start now with the 100 day long WikiOutreach.

Call for participation is now open, please submit your entries here. (last date for submission is 30 August 2011)

As you are part of Wikimedia India community we invite you to be there for conference and share your experience. Thank you for your contributions.

We look forward to see you at Mumbai on 18-20 November 2011