Jump to content

सहाय्य:विकिसंज्ञा

Wiktionary कडून

तुम्हाला मराठी विकिपीडियावर जीथे जीथे मराठीकरण शक्य वाटते ते ते प्रकल्प:विकिपीडिया मराठीकरण येथेनोंदवणे.प्रकल्प:विकिपीडिया मराठीकरणहा प्रकल्प विकिसंज्ञा लेखाचा संलग्न प्रकल्प आहे.प्रकल्प:विकिपीडिया मराठीकरणमधील इंग्रजी मथळ्यांचे भाषांतर/मराठीकरण करण्यात, व्याख्या लिहीण्यात मदत करा.तीथे पूर्ण झालेले विभाग विकिसंज्ञा लेखात स्थानांतरीत करण्यात येतील.

इतर लेखातील भाषांतर/मराठीकरण संबधीत प्रकल्प:विकिपीडिया मराठीकरण येथे फक्त विनंती मांडावी,प्रत्य्क्ष इतर लेखातील भाषांतर/मराठीकरण संबधीत लेखातच/धूळपाटीवर करावे.


माझ्या चर्चा[संपादन]

विकिपिडीयावरील प्रत्येक सदस्याचे स्वतःच्या नावाने वैयक्तिक पान असते. त्याचबरोबर इतर सदस्यांना सरळ संपर्क करणे सुकर व्हावे म्हणून चर्चा पान उपलब्ध असते. या पानावर सदस्य एकमेकांना वैयक्तिक संदेश पाठवू शकतात. अर्थात, हे पान गुप्त/गोपनीय नसते व कोणालाही वाचता येते. चर्चा विशिष्ट लेखा संदर्भात असेल तर ती संबधीत लेखाच्या चर्चा पानावरच करणे अधिक सयुक्तिक असते.

{{Welcome|सदस्य क्रमांक=}}हा साचा वापरून नवीन सदस्याचे स्वागत करण्या करीता वापरला जातो.

माझ्या पसंती[संपादन]

युजर प्रोफाईल मध्ये

युजरनेम ,युजर आय डी. क्र.,तुमचा ईमेल (पर्यायी),टोपण नाव,परवलीचा शब्द बदलणे ईत्यादी सुविधा उपलब्ध असतात.

स्किन

विकिपीडियाची पाने वेगवेगळ्या प्रकाराने पाह्ण्याची सुविधा

मॅथ

एच टि एम एल संदर्भातील सुविधा निवडता येतात

संचिका

संचिकेची मर्यादा निवडता येते.

डेट अँड टाईम

दिवस वेळ कसे दिसावे यांची निवड

एडिटींग

संपादन करताना निवडावयाचा प्राधान्यक्रम

रिसेंट चेंजेस

एका वेळी किती बदल दिसावेत याची निवड करता येते.

वॉचलिस्ट

किती बदल,किती दिवस दिसावेत,कोणते बदल दिसावेत ईत्यादी बाबींची निवड

सर्च

विकि शोधयंत्राची सुविधेच्या प्राथमिकता निश्चित करणे

मिसेलेनिअस

ईतर

माझी पहाऱ्याची सूची[संपादन]

निवडलेल्या लेखातील बदलांवर लक्ष ठेवण्या करीता

माझे योगदान[संपादन]

आपण स्वतः केलेल्या संपादनांची यादी

बाहेर पडा[संपादन]

लेख[संपादन]

विकिपीडिआमध्ये नवीन लेखांची भर घालणे आता अधिक सोपे झाले आहे. त्यासाठी खालील रिकाम्या पृष्ठपेटीमध्ये तुम्हाला अपेक्षित लेखाचे नाव लिहा आणि 'नवीन लेख बनवा' लिहिलेल्या कळीवर टिचकी द्या.

किंवा

एखाद्या पानावरील ईच्छित शब्द [ [ ] ] मध्ये लिहावा. उदा. येथे '[[करावा]]' वापरून हा करावा दुवा बनवला आहे. त्यावर टिचकी देता 'करावा' हा लेख संपादित करायचे पान येईल. येथे लेख लिहून झाल्यावर save करावा. झाले नवीन पान तयार!

चर्चा[संपादन]

लेखासंबधी चर्चा करणे , मतभेद व्यक्त करणे, सहमती बनवणे ईत्यादी करीता चर्चा पान वापरावे

संपादन (Editing)[संपादन]

संबधीत पानात बदल घडवण्या करीता वापरावे.

संपादन हि कळ दाबल्या नंतर संपादन खिडकी ऊघडते.त्यात सुरवातीस फॉरमॅट मेनु दिलेला असतो.


Definition
अक्षरे ठळक करणे '''ठळक मजकूर'''
अक्षरे तिरकी (ईटालीक करणे)''तिरकी अक्षरे''
चौकटी कंस वापरून विकिपीडियातील ईतर लेखाशी सांधणी करणे , किंवा निवडलेल्या शब्दा पासून नवा लेख सुरू करणे [[उदाहरण शब्द |पर्यायी शब्द]] त्या नावाचा लेख अस्तित्वात असेल तर अक्षरे निळी दिसतात. लेख अस्तीत्वात नसेल तर अक्षरे लाल रंगात दिसतात .लाल रंगात दिसणाऱ्या दुव्यावर टिचकी देताच दुवा नवीन लेख बनवण्याच्या संपादन खिडकीत ऊघडतो.
बाह्यदुवा देणे [http://www.example.com ईथे दुव्यास संदर्भ नाव देता येते]
लेखात नवीन विभागास नाव देणे

== Headline text ==

विकिपीडिया वर उपलब्ध संचिका किंवा छायाचित्राचा उपयोग/निर्देश करणे [[Image:Example.jpg]]
दृक-श्राव्य दुवा अंतर्भूत करणे [[Media:Example.ogg]]
गणितीय <math>Insert formula here</math>
विकिफॉरमॅट निवडलेल्या गोष्टी करीता न वापरणे <nowiki>Insert non-formatted text here </nowiki>
आपल्या सदस्य नामाचा अंतर्भाव करणे --~~~~
आडवी रेषा ओढणे ----
लेखात उपविभागास शिर्षक देणे ===Secondary headline===
वाक्य / ऊतारा संपल्याचा निर्देश करणे <br />
वाक्य/उतारा डावी कडे ठेवणे
वाक्य/उतारा मधोमध कडे ठेवणे
वाक्य/उतारा उजवी कडे ठेवणे
वाक्य ऊतारा सारखा ठेवणे
<span style="color: रंगाचे नाव ">रंगीत दाखवण्याचे शब्द</span>
अधोरेखित करणे <u>अधोरेखित करावयाचे शब्द</u>
शब्द खोडणे <s>खोडून दाखवावयाचे शब्द</s>
सुपरस्क्रिप्ट <sup>शब्दाच्या डोक्यावर दाखवावयाचे शब्द</sup>
सबस्क्रीप्ट <sub>शब्दाच्या खाली दाखवावयाचे शब्द</sub>
<small>लघु अक्षरे </small>
सारणी वापरणे
छायाचित्र संग्रह अंतर्भूत करणे
व्याख्यांची यादी बनवणे
अनुक्रम देणे
अनुक्रम तयार करणे[[Category: कॅटेगरीचे नाव ]]
:: टॅब देणे
अवतरण चिन्हात वाक्ये संग्र्हीत स्वरूपात देणे
<!--सुचना लिहीणे-->
<code>कोड वापरणे</code>
<ref>संदर्भ देणे</ref>
{{साचा वापरणे}}
#REDIRECT [[लेखाचे नाव]]

संपादन मदत तक्ता[संपादन]

संपादन करताना संपादन खिडकीच्या खाली देवनागरी अक्षरे दिली आहे त्यांच्या वर टिचकी मारली तर ते अक्षर किंवा ती सुविधा निवडली जाते

इतिहास[संपादन]

बदलांचा ईतिहास बघता येतो.ईतिहासाच्या सहायाने चुकीचे बदल जुना बदल निवडून परतवता येतात.

स्थानांतरण[संपादन]

लेखाचे नाव चुकले असेल तर, ऍडमिनीस्ट्रेटर लेख योग्य नावात स्थलांतरीत करू शकतात.

पहारा[संपादन]

हि कळ दाबल्या नंतर संबधीत लेखाची तुमच्या पहाऱ्याच्या सूचीत भर पडते. व पहाऱ्याची सुची संबधीत लेखात झालेल्या बदलांची नोंद ठेवते.

GNU Free Documentation License[संपादन]

प्रकल्प[संपादन]

एखादा विभाग निवडून त्यात योग्य भर पडावी किंवा लेखांचा योग्य दर्जा राखला जावा,सुसूत्रता यावी म्हणून प्रकल्पांची आखणी केली जाते.प्रकल्पात ईच्छूक सदस्य सहभाग नोंदवतात.

Copyrights[संपादन]

प्रताधिकार

बदलांचा आढावा[संपादन]

संपादन करताना तुम्ही काय बदल केले आहेत ते बदलांचा आढावा खिडकीत नमूद करणे स्वागतार्ह समजले जाते.

हा छोटा बदल आहे[संपादन]

जर बदल छोटा / किरकोळ असेल तर या खिडकित टिचकी मारा

या पानावर बदलांसाठी लक्ष ठेवा[संपादन]

लेख संपादन करतानाच त्याचा अंतर्भाव उपयोग तुम्हाला तुमच्या पहाऱ्याच्या सुचीत करावयाचा असेल तर या खिडकीत होकारार्थ टिचकी मारा.

Save Page[संपादन]

संपादन करून झाले असेल तर ही कळ दाबा.

Show Preview[संपादन]

बदल पूर्व संकल्पित बदलांचे अवलोकन करणे.
झलक पाहणे.

बदल दाखवा[संपादन]

लेखाची सध्याची आवृत्ती आणि संकल्पीत बदलानंतरची आवृत्ती यातील तौलनीक फरक दाखवते.

सुचालन[संपादन]

सुचालन साचा सर्व लेखांच्या डावी कडे एका खिडकीच्या स्वरूपात दिसतो. यात खालिल दुव्यांचा अंतर्भाव असतो

  • मुखपृष्ठ;विकिपीडिया समाज मुखपृष्ठ;सद्य घटना;अलीकडील बदल;अविशिष्ट लेख;साहाय्य ;दान

मुखपृष्ठ[संपादन]

ईतर कोणत्याही लेखातून मुखपृष्ठ पानावर येण्या करीता दूवा.

विकिपीडिआ समाज मुखपृष्ठ[संपादन]

विकिपीडिया सदस्यांचे सामायिक दालन (कक्ष)

सद्य घटना[संपादन]

विकिपीडिया आणि ईतर सद्य घटनांचा आढावा

अलिकडील बदल[संपादन]

मराठी विकिपीडिया वर होत असलेल्या सर्व अलिकडील बदलांची नोंद

अविशिष्ट लेख[संपादन]

कोणताही विशीष्ट लेख मनात नसतो तेव्हा अविशीष्ट लेख कळ टिचकली असता कोणताही एखादा लेख वाचण्या/संपादना करता मिळतो.

साहाय्य[संपादन]

विकिपीडिया साहाय्य पर किमान माहिती लेख तसेच विवीध साहाय्य लेखांचा मार्गदर्शक लेख.

दान[संपादन]

विकीमिडिया फाऊंडेशन इनकॉर्पोरेशन ही एक "ना-नफा" तत्वावर चालणारी संस्था आहे. विकीमिडिया फाऊंडेशन इनकॉर्पोरेशनचे उद्दिष्ट जगातल्या सगळ्या माणासांना ज्ञान मुक्तपणे उपलब्ध करणे हे आहे. ह्या संकल्पाचे मुक्त स्वरुप जपण्याच्या दृष्टीने लोकांकडून मिळणाऱ्या देणग्यांवर विकीमिडिया फाऊंडेशन इनकॉर्पोरेशन अवलंबून आहे. आपली देणगी पाठवण्याकरता संपर्क पत्त्याचा दुवा.

शोधा[संपादन]

शोधा पेटीत शब्द लिहून लेख कळ टिचकली तर उपलब्ध लेखावर तुम्ही अलगद पणे पोहचता.'शोधा' शब्द टिचकला तर संबधीत शब्द असलेले सर्व लेखांची यादी मिळते.

साधनपेटी[संपादन]

नेहमी लागणाऱ्या काही ऊपयोगिता साधनपेटी ऊपलब्ध करते.

येथे काय जोडले आहे[संपादन]

संबधीत लेखास ईतर कोणते लेख/संचिका/साचे जोडले गेले आहेत.

या पृष्ठासंबंधीचे बदल[संपादन]

संचिका चढवा[संपादन]

संचिका (छायाचित्रे) ईत्यादी चढविण्या करीता फॉर्म दिलेला असतो त्याचा उपयोअग करून तुमच्या संगणकावरील संचिका(फाईल) तुम्ही विकिपीडियावर चढवू शकता; आणि नंतर त्यांचा अंतर्भाव तूम्ही लेखात करू शकता.

संचिका चढवताना ती संचिका कोणत्याही प्रताधिकारा पासून मुक्त असल्याची उद्घोषणा करणे औचित्यपूर्ण ठरते. संचिका लेखात अंतर्भूत करताना [[Image:संचिका .jpg]] [[Image:संचिका.png|पर्यायी शब्द/वाक्य ]] [[Media:संचिका .ogg]] अशी दुवा सांधणी करावी

विशेष पृष्ठे[संपादन]

सर्व सदस्यांसाठी विशेष पृष्ठांची यादी

3RR[संपादन]

ज्या लेखां बद्दल सहमती असते ते विशिष्ट लेख दिवसातून(२४तास) तीन च्यावर त्यातील जूने बदल मिटवू नयेत. आणि सर्व संमती नंतर बदल करावेत असा संकेत आहे. पहा Wikipedia:Three-revert rule.

Barnstar[संपादन]

गौरव निशाण , हे निशाण सदस्यांनी दुसऱ्या सदस्यांचे भरीव योगदानाचे कौतुक म्हणून द्यावा असा संकेत आहे. हे निशाण सहसा संबधीत सदस्याच्या चर्चा पाना वर सुयोग्य गौरव वाक्या सह सचित्र दिले जाते.

Barnstars are a light-hearted system of awards given to Wikipedian editors by other editors to acknowledge good work or other positive contributions to Wikipedia. They take the form of an image posted to an editor's talk page, usually in the form of a five-pointed star. There are a wide variety of different types of barnstar, each indicating a different reason for the award having been given.

Bot[संपादन]

A program that automatically or semi-automatically adds or edits Wikipedia-pages. See also Wikipedia:Bots, Rambot, Vandalbot.पहा सांगकाम्या

Broken Link खंडीत दुवा[संपादन]

आतापर्यंत अस्तीत्वात न आलेल्या लेखास दिलेला दुवा, तुटलेला दुवा/

संपादन दुवा किंवा लालरंगातील दुवा, असा "खंडीत दुवा"लाल रंगात दिसतो.

Broken redirect[संपादन]

खंडीत पून:निर्देश

Redirect to a non-existing page. Common opinion is that these should be removed.

Bureaucrat[संपादन]

अधिकारी A Wikipedia Administrator who has been entrusted with promoting users to sysops.

Category(वर्ग,श्रेणी,प्रवर्ग, गट)[संपादन]

Also used: cat A category is a collection of pages automatically formed by the Wikipedia servers by analysing category tags in articles. Category tags are in the form en:Category:Computers. The part after the ":" is the name of the Category. Adding a category tag causes a link to the category and any super-categories to go to the bottom of the page. As stated, it also results in the page being added to the category listing. A list of basic categories to browse through can be found at Category:Fundamental, though a more user-friendly way to find a category is at Wikipedia:Browse.

हे सुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]

संदर्भ[संपादन]

अनुक्रमणिका[संपादन]

लपवा[संपादन]

धूळपाटी[संपादन]

समसमीक्षा[संपादन]

  • Peer review ला "समसमीक्षा

विकिपीडिया कौल[संपादन]

Wikipedia:polls

मार्गक्रमण/सुचालन[संपादन]

  • Navigation

अनुक्रमणिका[संपादन]

  • Contents, table of contents