साचा:विभक्ती

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
विभक्ती एकवचन अनेकवचन
प्रथमा {{{प्रथमा_एक}}} {{{प्रथमा_अनेक}}}
द्वितीया {{{द्वितीया_एक}}} {{{द्वितीया_अनेक}}}
तृतीया {{{तृतीया_एक}}} {{{तृतीया_अनेक}}}
चतुर्थी {{{चतुर्थी_एक}}} {{{चतुर्थी_अनेक}}}
पंचमी {{{पंचमी_एक}}} {{{पंचमी_अनेक}}}
षष्ठी {{{षष्ठी_एक}}} {{{षष्ठी_अनेक}}}
सप्तमी {{{सप्तमी_एक}}} {{{सप्तमी_अनेक}}}
संबोधन {{{संबोधन_एक}}} {{{संबोधन_अनेक}}}

विभक्ती या साच्याचा वापर एखाद्या नामाच्या विभक्त्या लिहिण्याकरिता केला जातो.

वापर[संपादन]

खाली लिहिलेला साचा कॉपी करून हव्या त्या लेखात चिकटवून या माहितीचौकटीचा लेखात समावेश करता येईल. उदाहरणादाखल मुंगी हा लेख पाहा.

{{विभक्ती
| प्रथमा_एक = 
| प्रथमा_अनेक = 
| द्वितीया_एक = 
| द्वितीया_अनेक = 
| तृतीया_एक = 
| तृतीया_अनेक = 
| चतुर्थी_एक = 
| चतुर्थी_अनेक = 
| पंचमी_एक = 
| पंचमी_अनेक = 
| षष्ठी_एक = 
| षष्ठी_अनेक = 
| सप्तमी_एक = 
| सप्तमी_अनेक = 
| संबोधन_एक = 
| संबोधन_अनेक = 
| तळटिपा = 
}}

रकाने (पॅरामीटर)[संपादन]

ठळाक इटालिक पद्धतीतील रकाने अनिवार्य आहेत.

प्रथमा_एक प्रथमा एकवचन
प्रथमा_अनेक प्रथमा अनेकवचन
द्वितीया_एक द्वितीया एकवचन
द्वितीया_अनेक द्वितीया अनेकवचन
तृतीया_एक तृतीया एकवचन
तृतीया_अनेक तृतीया अनेकवचन
चतुर्थी_एक चतुर्थी एकवचन
चतुर्थी_अनेक चतुर्थी अनेकवचन
पंचमी_एक पंचमी एकवचन
पंचमी_अनेक पंचमी अनेकवचन
षष्ठी_एक षष्ठी एकवचन
षष्ठी_अनेक षष्ठी अनेकवचन
सप्तमी_एक सप्तमी एकवचन
सप्तमी_अनेक सप्तमी अनेकवचन
संबोधन_एक संबोधन एकवचन
संबोधन_अनेक संबोधन अनेकवचन
तळटिपा तळटिपा