हेरॉन

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:सारंग, *मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:बगळा (जाती नुसार) *मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:सापमान्या, *मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:वंचक
अशीही जाती नुसार वेगवेगळी नावे आहेत