Jump to content

உயிர்

Wiktionary कडून
तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • देवनागरीत :उयिर्
  • शब्दोच्चार :उयिर
  • समानार्थी :
  • शब्दार्थ :உயிர் =स्वर,प्राण
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द