பால்

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
பால் (उच्चार - पाल्) = दूध

तमिळ शब्द[संपादन]

  • देवनागरीत-पाल्
  • अर्थ- दूध
  • व्याकरण- नाम
  • उच्चार - पाल्,पाल