Jump to content

பூனை

Wiktionary कडून
பூனை (poonai, पूनै) - बोका
तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • देवनागरीत :पूनै
  • शब्दोच्चार :पूनै
  • समानार्थी :
  • शब्दार्थ :பூனை = बोका
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
  • इंग्रजी : Tomcat