வலது

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • देवनागरीत :वलदु
  • शब्दोच्चार :वलद्
  • समानार्थी :
  • शब्दार्थ :வலது = उजवी,उजवीकडे,उजवीबाजू
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द

हे सुद्धा पहा[संपादन]