Align

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :मुंबईसिडॅकजुने FUEL यादीत सुचवलेले:एका रांगेत आणा
  • शब्दोच्चार :अलाईन
  • व्याकरण :
  • वाक्यात उपयोग:
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
  • तमिळ :