Alpha

Wiktionary कडून
इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :मुंबईसिडॅकजुने FUEL यादीत सुचवलेले:प्रारंभिक
  • शब्दोच्चार :अल्फा
  • व्याकरण : नाम
  • वाक्यात उपयोग:
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
  • तमिळ :