Byte

Wiktionary कडून

मुंबईसिडॅकजुने FUEL यादीत सुचवलेले: अष्ट बिट