Dynamic

Wiktionary कडून
  • मुंबईसिडॅकजुने FUEL यादीत सुचवलेले: गतिय