Rock-cut Temple

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

== Rock-cut Temple == शैलगृह,शैलमंदिर डोंगरात खोदून काढण्यात आलेल्या गुंफा, चैत्य, विहार, मंदिरे वा इतर इमारती