Wiktionary/preload

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

मराठी[संपादन]

उच्चार[संपादन]

 • इंग्रजी (English):
 • उर्दू :
 • कन्नड :
 • गुजराथी :
 • तामीळ :
 • तेलुगू :
 • पंजाबी :
 • संस्कृत (संस्कृत):
 • हिंदी (हिंदी) :

नाम[संपादन]

[[Image:|Image:]]

 • प्रकार: समुदायवाचक सामान्यनाम
 • लिंग: स्त्रीलिंगी/पुल्लिंगी/ नपुंसकलिंगी/ रूप होत नाही; सर्व .........चा उल्लेख .....लिंगी होतो.).
 • वचन: एकवचन/अनेकवचन :
 • अर्थ:
 1. [[]] [[]] [[]].

विभक्ती[संपादन]

भाषांतरे[संपादन]


वाक्यात उपयोग[संपादन]

 1. ' xxxxxx' या अर्थाने:
 • .

अधिक माहिती[संपादन]

वाक्प्रचार[संपादन]
म्हणी[संपादन]
 • xxxx : .
 • xx : .
संधी व समास[संपादन]
 • (एक आडनाव)

संकीर्ण माहिती[संपादन]

 • ......... हा समानार्थी शब्द आहे.[[]] पुल्लिंगीरूप [[]] असे होते<<REF>>.............
साहित्यातील आढळ[संपादन]
xxxx
xxxxxxxx"
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx"
तत्सम उच्चारणांचे इतर शब्द[संपादन]
 • इंग्रजी (English)
 • मराठी
  • cc,
  • cc,
  • cc,
  • [[]],
  • [[]],
  • [[]],
  • [[]],
  • [[]],
 • हिंदी (हिंदी)
  • cc,
  • cc,
  • [[]],
  • [[]],
  • [[]],
  • [[]],
  • [[]],
  • [[]],

संदर्भ[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]

वर्गीकरणे[संपादन]

शब्दाच्या प्रकार/उपप्रकारानुसार/पद/लिंगविचार/वचनविचार/विभक्ती विचार/वाक्प्रचार/म्हणी/अल्पाक्षरी/संधी/समास/पद/वाक्यातील कार्य/काळ शिष्ट/अशिष्ट/सभ्य/असभ्य/प्रमाण/बोली/ऐतिहासिक/फक्त लिखित/शब्द रस शक्ती/ शब्दाचा मराठी भाषेतील वापर/शृंगारिक अर्थाचे/विषयवार पारिभाषिक संज्ञा/शालेय/अशालेय/चुकीचे लेखन दाखवलेले (असे लिहू नका);वर्णमाला,चिन्हे ,विरामचिन्हे,जोडाक्षरे वर्णानुक्रम/अंत्यस्वर/उपांत्यस्वर/अंत्यव्यंजन/ऱ्हस्व-दीर्घ,इकार-उकार/शब्दकोड्यातील रकान्यानुसार अक्षरसंख्या शब्दाचे भाषेतील वापराचे प्रमाणानुसार अनुक्रम/ भाषा उद्भव प्रबंधकीय श्रेणी: अपूर्ण/विवाद्य/अनिश्चित/विकिकरण/शुद्धलेखन सुधारणा/विशेष/चित्रे हवे/ मेडीया हवे/विशिष्ट संदर्भ असलेले-संदर्भ हवे असलेले. आंतरविकि दुवे

संदर्भ[संपादन]