abandoned

Wiktionary कडून

धा०वि० त्यागलेला; टाकलेला; परित्यक्त; सोडून दिलेला; सोडलेला; परित्याग केलेला;