crash

Wiktionary कडून
  • मुंबईसिडॅकजुने FUEL यादीत सुचवलेले: ध्वंस