live

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण