moat

Wiktionary कडून
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:खंदक
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:खाई , *मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:परिखा
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:चर